Diagram światopoglądowy

Czy Bóg istnieje?

Tak

Nie wiem

Nie obchodzi mnie to

Nie

Czy istnieje więcej niż jeden Bóg?

Tak

Nie

Powrót

ŚWIATOPOGLĄD

Agnostyk (5% badanych)

Agnostycyzm zakłada, że istnienia Boga nie da się udowodnić.

Czy da się odnaleźć sens życia?

Tak

Nie wiem

Nie obchodzi mnie to

Nie

Powrót

ŚWIATOPOGLĄD

Apateista (1% badanych)

Apateiści nie interesują się Bogiem – tym, czy On istnieje, czy nie. Uważają, że nawet jeżeli Bóg istnieje, nie wykazał żadnego dowodu troski o ludzi. Skoro Bogu nie zależy na ludziach, to również ludzie nie powinni przejmować się Bogiem. Apateiści nie przejmują się ani swoją wiarą, ani wiarą innych osób.

Czy odnajdujesz sens życia w świecie?

Tak

Nie wiem

Nie obchodzi mnie to

Nie

Powrót

ŚWIATOPOGLĄD

Ateista (2% badanych)

Ateizm to pogląd zaprzeczający istnieniu osobowego Boga i często też istnieniu sił nadprzyrodzonych. Dopuszcza jednak istnienie moralności i bytów niematerialnych

• Jak doszedłeś do wniosku, że Boga nie ma?
• Czy to rzeczywiście oznacza, że on nie istnieje?
• Czy dobro i zło istnieją obiektywnie?
• Skąd czerpiesz poczucie dobra i zła?
• Dlaczego nie można uznać, że torturowanie dzieci dla zabawy jest dobre?
• Jak powstał wszechświat? Co było przyczyną jego powstania?
• Czy nie masz czasem wrażenia, że wszechświat i przyroda wokół nas są precyzyjnie zaprojektowane? Jakie jest najlepsze tego wyjaśnienie?
• Czy lepiej jest wierzyć w projektanta czy też w iluzję projektu?

Czy odnajdujesz sens życia w świecie?

Tak

Nie wiem

Nie obchodzi mnie to

Nie

Powrót

W czym odnajdujesz sens życia?

każdy sam

Każdy sam odnajduje sens życia


w doświadczeniu

sensem życia jest wykorzystanie wolności przez doświadczanie


w człowieku

Sensem życia jest moje człowieczeństwo


w naturze

sens życia odnajduję w przyrodzie

Powrót

Czy Bóg ma wpływ na świat?

Bóg ingeruje w to co się dzieje na świecie, ma moc wpłynąć na rzeczywistość na Ziemi

Tak

Nie

Powrót

Czy Bóg istnieje niezależnie od świata?

Czy Bóg mógłby istnieć bez świata? Czy zmiany na świecie nie mają wpływu na Boga?

Tak

Nie

Powrót

Czy Bóg jest zaangażowany w sprawy świata?

Tak

Nie

Powrót

Czy Bóg jest we wszystkim w świecie?

Tak

Nie

Powrót

ŚWIATOPOGLĄD

Teista (15% badanych)

Zakłada istnienie Boga, który może być osobowy lub bezosobowy. Bóg jest ponad światem,kontroluje go i nadaje mu znaczenie.

Czy Boga można poznać osobiście? Czy można w życiu nawiązać osobistą więź z Bogiem?

Tak

Nie

Powrót

Czy świat jest częścią Boga?

Tak

Nie

Powrót

Trudno określić Twój światopogląd.

Twoje odpowiedzi prowadzą do wniosku, że Bóg jest zależny od świata, ale nie jest częścią tego świata. Możesz wrócić do poprzednich pytań lub odpowiedzieć sobie na poniższe pytania

• Jaki jest związek Boga ze światem?
• Co charakteryzuje Boga, w którego wierzysz?
• Na czym opierasz swoją wiarę?
• Kim jest dla Ciebie Jezus? Po co przyszedł na świat?
• Jaka jest rola uczynków w naszym życiu?
• Gdyby możliwe było osobiste poznanie Boga, na ile (w skali 1-10) byłbyś tym zainteresowany?
• Czy chciałbyś się dowiedzieć, jak ja poznałem Boga osobiście?
Czy chciałbyś dowiedzieć się, jak zaczęła się moja osobista relacja z Bogiem?
Jeśli szukasz miejsca, gdzie mógłbyś rozwijać swoją wiarę lub inspirować do tego innych to skontaktuj się z nami

Powrót

Czy Bóg dał się poznać w świecie przez Jezusa Chrystusa?

Tak

Nie

Powrót

Jak możesz poznać Boga?

Powrót

Czy zbawienie można osiągnąć tylko przez wiarę w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa?

Tak

Nie

Powrót

W jaki sposób jesteś zbawiony?

Powrót

W jakim jesteś wieku?

10-20

20-30

30-40

40-50

50-60

60 i więcej

Twój status

trener

zawodnik

działacz

inne

Dziękujemy za wykonanie diagramu światopoglądowego. Zachęcamy Cię do interakcji z innymi na temat Twojego wyniku.
Jeśli chciałbyś porozmawiać o swoim światopoglądzie z innymi osobami ze świata sportu to skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej

Politeista (1 % badanych)

Wiara w wielu Bogów. Wybranego przez siebie boga można czcić w dowolnej, wybranej przez siebie formie.

• Co charakteryzuje bogów, w których wierzysz?”
• Czy są osobowi?
• Jaki jest charakter ich interakcji? Czy kłócą się? Czy są ze sobą zgodni?
• Jeśli się kłócą, to jaki to ma wpływ na rzeczywistość?
• Jeśli są ze sobą zgodni we wszystkim, to skąd wniosek, że są odrębnymi bogami?

Dalej

Powrót

Nihilista(3% badanych)

Nihilizm jest zaprzeczeniem wszystkiego – Boga, filozifii, wiedzy, moralności i wartości. Świat niematerialny nie istnieje, a życie nie ma sensu.

• Jeśli nie ma dobra i zła, to czym różni się działalność charytatywna od torturowania dzieci dla zabawy?
• Jeśli nie ma dobra i zła, to czym jest i jak wykształciło się ludzkie sumienie?
• Czym się różni strzelanie do ludzi od strzelania do drzewa.
• Jeśli człowiek jest jedynie zaawansowanym zjawiskiem fizycznym, to czemu morderców wtrącamy do więzienia, a kamienia, który spadł komuś na głowę już nie.
• Skoro życie nie ma sensu, to po co wstałeś dzisiaj z łóżka? Do czego zmierzasz w swoim życiu?
Czy chciałbyś dowiedzieć się, co dla ludzi jest źródłem moralności i sensu życia?

Dalej

Powrót

Agnostyk (5% badanych)

Agnostycyzm zakłada, że istnienia Boga nie da się udowodnić.

• Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem?
• Skąd masz pewność, że nigdy nie będziemy w stanie rozstrzygnąć, czy Bóg istnieje?
• Jaki dowód przekonałby ciebie, że Bóg istnieje?
• Gdyby nie było takiego dowodu, czy oznaczałoby to, że Boga nie ma?
• Gdyby były inne dowody na istnienie Boga, to czy chciałbyś je poznać?
• Co sprawia, że mimo wszystko nie negujesz istnienia Boga?

Dalej

Powrót

Apateista (1% badanych)

Apateiści nie interesują się Bogiem – tym, czy On istnieje, czy nie. Uważają, że nawet jeżeli Bóg istnieje, nie wykazał żadnego dowodu troski o ludzi. Skoro Bogu nie zależy na ludziach, to również ludzie nie powinni przejmować się Bogiem. Apateiści nie przejmują się ani swoją wiarą, ani wiarą innych osób.

• Czy to stwierdzenie dobrze opisuje twoją postawę?
• Czy kiedykolwiek myślałeś o tematach duchowości i istnienia Boga?
• Co dzieje się z człowiekiem po śmierci?
• Gdyby jednak Bóg istniał, jakie znaczenie powinno mieć to w naszym życiu?
• Jak doszedłeś do wniosku, że Bóg nie troszczy się o ludzi?
Czy chciałbyś posłuchać dlaczego wiara jest ważna dla innych?

Dalej

Powrót

Relatywista (6% badanych)

Relatywizm zakłada nieistnienie prawdy absolutnej. Prawdą jest coś, co uważa się za prawdę. Podobnie jest z moralnością. Każdy definiuje dobro na własny sposób. Relatywizm religijny twierdzi, że wszystkie religie są tak samo prawdziwe i tak samo ważne do wyrażania wiary w Boga

• Jeśli prawda jest subiektywna, to w jaki sposób matematycy na całym świecie przez tysiąclecia stworzyli niesprzeczny system twierdzeń? Jak to możliwe, że wszyscy zgadzają się ze sobą?
• Czy mówienie „prawda jest subiektywna” nie jest stawianiem sprawy w sposób obiektywny?
• Jeśli dobro i zło nie są obiektywne, to jaki sens ma prawo?

Dalej

Powrót

Egzystencjalista (23% badanych)

Pogląd filozoficzny, który zakłada, że człowiek jest jedyną wolną istotą, mającą wpływ na swoje życie. Ponieważ życie obiektywnie nie ma sensu, tylko człowiek może go nadać. Sensem staje się wtedy korzystanie z wolności i doświadczanie świata. Ludzie mają całkowitą kontrolę nad swoim życiem i samodzielnie decydują o tym, kim są. Często towarzyszy temu poczucie bezsensu i pustki.

• Po co nadawać własny sens życiu, skoro i tak życie obiektywnie
nie ma sensu? Czy nie jest to oszukiwaniem samego siebie?
• Czy dobro i zło istnieją obiektywnie?
• Czy czynienie dobra ma głębszy sens?
• Skąd się wzięło w człowieku poszukiwanie sensu życia?

Dalej

Powrót

Humanista (3% badanych)

Humanizm podkreśla szczególną wartość człowieka. Zakłada, że człowiek jest najwyższą istotą i miarą wszystkich rzeczy. To on nadaje życiu sens. Humaniści odrzucający istnienie Boga są nazywani świeckimi humanistami. Chrześcijan również uważano kiedyś za humanistów, ponieważ podkreślali wartość i godność człowieka

• Jakie są podstawy, by uważać człowieka za istotę wyjątkową?
• Na czym polega wartość człowieka?
• Czy wybitne jednostki są bardziej wartościowymi ludźmi w porównaniu do tych przeciętnych?
Czy chciałbyś posłuchać historii innych, którzy też uważają, że człowiek ma szczególną wartość?

Dalej

Powrót

Naturalista(1% badanych)

Naturaliści zaprzeczają istnieniu Boga. Uważają, że jedynymi istniejącymi bytami są energia i materia. Wszechświat jest ślepym mechanizmem i wszystko, co się dzieje jest zdeterminowane przez prawa natury. Ludzie są wysoko rozwiniętymi maszynami biologicznymi, a ich wartość wynika jedynie z wyższości nad innymi zwierzętami
• Jak przypadkowe procesy fizyczne i chemiczne mogły stworzyć świadome i celowe myślenie?
• Czy dobro i zło istnieją obiektywnie?
Jeśli tak, to skąd czerpiesz poczucie dobra i zła?
Jeśli nie, to dlaczego nie można uznać, że torturowanie dzieci dla zabawy jest dobre?
Jeśli nie ma dobra i zła, to czym jest i jak wykształciło się ludzkie sumienie?
• Skąd się wzięły prawa w świecie naturalnym i czemu nie są one sprzeczne między sobą?
Czy chciałbyś posłuchać co dla innych jest źródłem moralności, istnienia świadomości i złożoności przyrody?

Dalej

Powrót

Deista (11% badanych)

Deizm zakłada istnienie Boga, który stworzył świat, lecz nie sprawuje nad nim kontroli. Porównuje Boga do zegarmistrza, który nakręcił świat i zostawił go samemu sobie. W tym poglądzie świat to ślepy mechanizm. Wszystko, co się dzieje, jest zdeterminowane przez prawa natury, a człowiek nie ma wolnej woli.

• Czemu uważasz, że jakiś Bóg jednak istnieje?
• Jak doszedłeś do wniosku, że Bóg nie ingeruje w świat?
• W jakim celu Bóg stworzył świat?
• Czy jesteś pewny, że Boga nie da się poznać osobiście?
• Gdyby możliwe było osobiste poznanie Boga, na ile (w skali od 1-10) byłbyś tym zainteresowany?

Dalej

Powrót

Deista (11% badanych)

Deizm zakłada istnienie Boga, który stworzył świat, lecz nie sprawuje nad nim kontroli. Porównuje Boga do zegarmistrza, który nakręcił świat i zostawił go samemu sobie. W tym poglądzie świat to ślepy mechanizm. Wszystko, co się dzieje, jest zdeterminowane przez prawa natury, a człowiek nie ma wolnej woli.

• Czemu uważasz, że jakiś Bóg jednak istnieje?
• Jak doszedłeś do wniosku, że Bóg nie ingeruje w świat?
• W jakim celu Bóg stworzył świat?
• Czy jesteś pewny, że Boga nie da się poznać osobiście?
• Gdyby możliwe było osobiste poznanie Boga, na ile (w skali od 1-10) byłbyś tym zainteresowany?

Dalej

Powrót

Panteista (1% badanych)

Bóg znajduje się w materii, bez niej nie istnieje. Bóg = wszechświat. Wszystko, co istnieje (włącznie z ludźmi) jest częścią jednego absolutu. Nie istnieje poza światem, ale jest bezosobową siłą napędzającą świat. Panteiści wierzą w reinkarnację.
• Jak doszedłeś do wniosku, że istnieje reinkarnacja?
• Co decyduje o tym, w jakiej formie się odrodzisz?
• Skoro wszyscy jesteśmy jednym absolutem, to czemu są wojny na świecie?
• Jak to się stało, że ludzie poznający absolut są bardziej złożeni i aktywni, niż sam absolut, który ich stworzył i który poznają?
• Jak to możliwe, że światło i ciemność są jednym?
• Jak to się stało, że została zaburzona harmonia i jedność rzeczywistości (Boga)?

Dalej

Powrót

Panenteista (1% badanych)

Świat jest częścią Boga. Wobec tego wszystkie wydarzenia na tym świecie mają na Niego wpływ i mogą Go zmienić. Istnieje jednak część Boga, która pozostaje niezmienna i znajduje się poza światem. Bóg jest czymś więcej niż tylko wszechświatem.

• Jaka jest natura niematerialnej części Boga?
• Jak to możliwe, że jedna część Boga jest zależna od czasu, a druga nie?
Czy takie spłaszczanie o jeden wymiar jednej części Boga nie zaburza jego spójności?
• Jak doszedłeś do wniosku, że Bóg jest jednocześnie w materii wszechświata i poza nią?

Dalej

Powrót

Agnostyk (5% badanych)

Agnostycyzm zakłada, że istnienia Boga nie da się udowodnić.

Dalej

Powrót

Teista chrześcijański (23% badanych)

W teizmie chrześcijańskm najważniejszym źródłem poznania prawdy o Bogu i świecie jest Biblia. Mówi ona, że Bóg jest stwórcą wszystkiego. Stworzył człowieka na swój obraz po to, by żyć z nim w przyjaźni. Człowiek jednak postanowił żyć po swojemu. Ta samowola jest sprzeczna z Bożym planem i nazwana jest grzechem. Ponieważ Bóg jest święty i sprawiedliwy, nie może przyjaźnić się z kimś, kto zbuntował się przeciwko Niemu. Dlatego wszyscy ludzie, jako niedoskonali, są oddzieleni od Boga i zasługują na wieczne potępienie. Ostatecznie wszyscy ludzie powinni trafić do piekła. Bóg jednak w swojej miłości posłał swojego Syna, który żył bezgrzesznym, doskonałym życiem i umarł zamiast nas. Tylko w ten sposób Bóg mógł wybaczyć nasze grzechy i pozostać sprawiedliwym. Trzeba jedynie uwierzyć w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa i wyznać Go swoim osobistym Panem i Zbawicielem. To oznacza chęć odwrócenia się od swoich grzechów i podporządkowania życia Bogu
• Kim jest dla Ciebie Jezus? Po co przyszedł na świat?
• Jaka jest rola uczynków w naszym życiu?
• Gdyby twój znajomy chciał zostać chrześcijaninem, ale nie wiedział jak to zrobić i zwrócił się z tym do Ciebie, co byś mu odpowiedział?
• Czy czytasz Biblię? Jak często?
Czy chciałbyś dowiedzieć się jak można poznać Boga osobiście?
Jeśli szukasz miejsca, gdzie mógłbyś rozwijać swoją wiarę lub inspirować do tego innych to skontaktuj się z nami

Dalej

Powrót

Teista (15% badanych)

Zakłada istnienie Boga, który może być osobowy lub bezosobowy. Bóg jest ponad światem,kontroluje go i nadaje mu znaczenie.
• Co charakteryzuje Boga, w którego wierzysz?
• Na czym opierasz swoją wiarę?
• Kim jest dla Ciebie Jezus? Po co przyszedł na świat?
• Jaka jest rola uczynków w naszym życiu?
• Gdyby możliwe było osobiste poznanie Boga, na ile (w skali 1-10) byłbyś tym zainteresowany?
Czy chciałbyś dowiedzieć się jak można poznać Boga osobiście?

Dalej

Powrót

Teista (15% badanych)

Zakłada istnienie Boga, który może być osobowy lub bezosobowy. Bóg jest ponad światem,kontroluje go i nadaje mu znaczenie.
W jaki sposób według Ciebie możesz być zbawiony?
(Chrześcijaństwo mówi o zbawieniu tylko przez wiarę w Jezusa, uczynki zaś są konsekwencją tej wiary, ale nie mają mocy zbawczej – jeśli zgadzasz się przyciśnij TAK. Jeśli chciałbyś więcej poczytać o tym zagadnieniu to zapraszamy TUTAJ .)
• Co charakteryzuje Boga, w którego wierzysz?
• Na czym opierasz swoją wiarę?
• Kim jest dla Ciebie Jezus? Po co przyszedł na świat?
• Jaka jest rola uczynków w naszym życiu?
• Gdyby możliwe było osobiste poznanie Boga, na ile (w skali 1-10) byłbyś tym zainteresowany?
Czy chciałbyś dowiedzieć się jak można poznać Boga osobiście?

Dalej

Powrót

Teista (15% badanych)

Zakłada istnienie Boga, który może być osobowy lub bezosobowy. Bóg jest ponad światem,kontroluje go i nadaje mu znaczenie.
• Jak możesz poznać Boga?
• Co charakteryzuje Boga, w którego wierzysz?
• Na czym opierasz swoją wiarę?
• Kim jest dla Ciebie Jezus? Po co przyszedł na świat?
• Jaka jest rola uczynków w naszym życiu?
• Gdyby możliwe było osobiste poznanie Boga, na ile (w skali 1-10) byłbyś tym zainteresowany?
Czy chciałbyś dowiedzieć się jak można poznać Boga osobiście?

Dalej

Powrót

Image
Image

Kilka słów o teście

Obok rozwoju fizycznego, motorycznego i mentalnego każdy sportowiec posiada zestaw wartości, które determinują jego zachowanie na boisku i poza nim. Zapraszamy Cię do zrobienia sobie testu pomagającego określić swój światopogląd. Jest krótki i prosty a jednocześnie dotyka głębokich życiowych pytań, na które wielu z nas potrzebuje sobie odpowiedzieć. Zaznaczamy przy tym, że udostępniony test nie wyczerpuje tematu i często jest dopiero dobrym początkiem odkrywania tego w co wierzymy i w którą stronę idziemy w swoim życiu. Zachęcamy do interakcji z innymi na temat tego testu i Twoich wyników. Tysiące osób z różnych środowisk zrobiło ten test. A Ty? Zapraszamy!

Image
Image

Organizator – Athletes in Action Polska

AIA Polska jest organizacją działającą w sporcie i poprzez sport. Pragniemy pomagać sportowcom, trenerom i innym w całościowym rozwoju i wzroście kierując się wartościami chrześcijańskimi.
AIA Polska jest częścią międzynarodowej organizacji CRU, w Polsce funkcjonującej jako Ruch Chrześcijański Mt28.

Proces

Jak to działa